Categorie: Pensioenakkoord

Startleeftijd pensioen

Startleeftijd pensioen

Startleeftijd pensioen Een belangrijke wijziging die al snel van toepassing wordt is de nieuwe toetredingsleeftijd in pensioenregelingen. Die wordt aangepast van 21 jaar naar 18 jaar. Deze wijziging wordt van kracht per 1 januari 2024. Binnen de pensioenwet wordt hiervoor artikel 14 aangepast. Binnen dit artikel is de toetredingsleeftijd van een werknemer binnen de pensioenregeling […]

Wet Toekomst Pensioenen akkoord. Wat nu?

Wet Toekomst Pensioenen akkoord. Wat nu?

Wet Toekomst Pensioenen akkoord. Wat nu?  Na diverse uitstellen de afgelopen jaren heeft de 1e kamer dinsdag 30 mei jl. ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen. Deze wet komt voort uit het gesloten pensioenakkoord in 2019 door kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties. De wet gaat in op 1 juli 2023.   Tijdens de laatste behandeling […]