Een goed pensioen voor al uw werknemers.

Na salaris is pensioen de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Een goed pensioen creëert een passende aanvulling op iemands AOW. Daarom vinden wij dat een pensioenregeling moet aansluiten bij de verwachtingen van werknemers, binnen de grenzen van het betaalbare. Samen zoeken we de balans.

Een pensioenregeling heeft niet alleen een financiële kant. Wat wilt u bijvoorbeeld regelen voor de nabestaanden? Hoe duurzaam moeten de beleggingen zijn? Hoe communiceert u de regeling met uw werknemers? Met de juiste begeleiding kunt u van uw pensioenregeling een succes maken!

Van ontwerpen naar beheren

Het stappenplan pensioenadvies

In een paar overzichtelijke stappen van het ontwerp naar de uitvoering van een op maat gemaakte pensioenregeling. Met de leidraad van de Autoriteit Financiële Markt (AFM) als basis. Wat zijn uw wensen?

Onze werkwijze
Their ongoing administration support to our HR team has proven very valuable in understanding and controlling the financial side of the benefits.
Bram and his team have worked for us for almost 10 years and their service has been excellent. Their communication and advisory services have really helped us keeping our benefits package up to date with legislation and market practice and keep employee engagement at a high level. Their ongoing administration support to our HR team has proven very valuable in understanding and controlling the financial side of the benefits. I would really recommend Bram and his team.
Benefits Manager IT company
Ik zeg juist “samenwerken” omdat dat is wat ik bij het team van Consyl ervaar.
Ik werk nu al meer dan 10 jaar samen met Consyl. Voor zowel specialistische pensioenvragen als passende oplossingen voor mijn verzuim. Ik zeg juist “samenwerken” omdat dat is wat ik bij het team van Consyl ervaar.
Pim Jennen
Jennen Advies Financieel en belastingadviseurs
Vorige
Volgende

Het pensioenakkoord.
 Wat gaat dat betekenen?

Na diverse uitstellen de afgelopen jaren heeft de 1e kamer dinsdag 30 mei jl. ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen. Deze wet komt voort uit het gesloten pensioenakkoord in 2019 door kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties. De wet gaat in op 1 juli 2023.

Met de invoering van de wetgeving worden er grote en kleine wijzigingen doorgevoerd. Alle werkgevers zullen actie moeten ondernemen om de pensioenregeling aan te laten sluiten aan de nieuwe wetgeving.

Meer over over het pensioenakkoord en wat u moet doen

Veelgestelde vragen

Het pensioenakkoord is een overeenkomst tussen de overheid, werkgevers en werknemers over hervormingen van het pensioenstelsel in Nederland. Het akkoord heeft als doel om het pensioensysteem toekomstbestendig te maken en aan te passen aan veranderende maatschappelijke omstandigheden.

Enkele belangrijke veranderingen in het pensioenakkoord zijn onder andere de overgang naar een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling, de afschaffing van de doorsneesystematiek, de introductie van een leeftijdsonafhankelijke premie en het flexibiliseren van de AOW-leeftijd.

Het pensioenakkoord zal naar verwachting in fasen worden ingevoerd. De exacte startdatum kan variëren, maar de implementatie van de hervormingen zal waarschijnlijk plaatsvinden in de komende jaren.

Het pensioenakkoord heeft invloed op bestaande pensioenregelingen. Pensioenfondsen en verzekeraars zullen de komende tijd de nodige aanpassingen doorvoeren om te voldoen aan de nieuwe regels. U ontvangt hierover informatie van uw pensioenuitvoerder.

Het pensioenakkoord introduceert een leeftijdsonafhankelijke premie, wat betekent dat de hoogte van de premie niet langer afhankelijk is van leeftijd. Dit kan invloed hebben op de hoogte van uw pensioenpremie.

Het pensioenakkoord voorziet in een langzamere stijging van de AOW-leeftijd. Dit betekent dat de AOW-leeftijd minder snel zal stijgen dan aanvankelijk gepland. De precieze regels en overgangsregelingen worden nog nader bepaald.

De hoogte van uw pensioenuitkering kan worden beïnvloed door het pensioenakkoord. De introductie van het persoonlijk pensioenvermogen en de nieuwe manier van collectieve risicodeling kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen. Het is belangrijk om hierover contact op te nemen met uw pensioenuitvoerder.

Vraag het onze adviseurs.​

Onze specialisten spreken duidelijke taal. We geven graag antwoord op uw vragen.

info@consy.nl
Andre Van Ombergen
Pensioenadviseur
Bram Bogaard
Directeur Consyl
Maarten Jansen
Directeur Consyl