Transitieperiode tot 1 januari 2028?

Transitieperiode tot 1 januari 2028?

Tijdens de laatste behandeling van de wet toekomst pensioenen (WTP) in de 1e kamer heeft minister Schouten een toezegging gedaan om de transitieperiode op te schuiven met 1 jaar.

Deze aanpassing zal dit jaar aan de 2e kamer worden aangeboden. De wettelijke termijnen worden niet in de wet opgenomen maar in onderliggende regelgeving. Dit wordt gedaan om adequater te kunnen inspringen op mogelijke vertragingen met de mogelijkheid om hierbij de transitieperiode extra te kunnen verlengen.

Door de verlenging van de transitieperiode krijgen alle partijen de kans om de invoering van de WTP te spreiden over een langere periode. Eis van de minister bij de verlenging is dat de overige mijlpalen die opgenomen zijn in de HVP onveranderd blijven.

Het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) verwijst naar het plan dat Nederland heeft opgesteld als onderdeel van het Europese Herstel- en Veerkrachtmechanisme (Recovery and Resilience Facility, RRF). Het RRF is een programma van de Europese Unie dat tot doel heeft lidstaten te ondersteunen bij het herstellen van de economische en sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie.

Nederland heeft een bedrag van ongeveer 6,7 miljard euro toegewezen gekregen uit het Europese Herstel- en Veerkrachtmechanisme.

Het uiteindelijke doel van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan is om de Nederlandse economie te ondersteunen, banen te creƫren, de veerkracht van de samenleving te vergroten en de transitie naar een duurzame en digitale toekomst te versnellen.

Door de aanpassing van de gestelde mijlpalen die in de HVP zijn opgenomen kan dat mogelijk een korting inhouden op het toegewezen bedrag. Door de hoogte van dit bedrag kan het uitstel met 1 jaar nog wel eens een staartje krijgen.

De minister heeft aangegeven gedurende de transitieperiode diverse zaken te monitoren en controle te houden op de voortgang. Hierbij zal er een regeringscommissaris worden aangesteld die onafhankelijk advies uitbrengt over de voortgang van de transitie.


1 Oktober 2026 blijft een belangrijke datum!

In de WTP zijn een aantal datums opgenomen waarop bepaalde zaken met betrekking tot de nieuwe wetgeving moeten zijn gerealiseerd. Heeft een werkgever een pensioenregeling bij een verzekeraar of een PPI dan moet uiterlijk per 01-10-2026 het transitieplan te zijn opgesteld en ingediend bij De Nederlandsche Bank. In het transitieplan worden de keuzes, overwegingen en berekeningen vastgelegd die ten grondslag liggen aan de wijziging van de pensioenregeling.

 

Dit transitieplan is verplicht indien gekozen wordt voor de overgang van een leeftijdsafhankelijke premiestaffel naar een vlakke premie. Gaat men eerder over naar een vlakke premie, dan moet ook het transitieplan eerder worden ingediend. Het gaat dus om de transitieplannen voor pensioenregelingen die op 01-01-2027 of later doch uiterlijk per 01-01-2028 worden omgezet naar een vlakke premie.

 

De verlenging van de transitietermijn naar 01-01-2028 betekent dus niet een verlenging van de periodes om keuzes te maken. Deze zullen uiterlijk 01-10-2026 moeten zijn gemaakt.

 

Voor werkgevers die gebruik maken van het overgangsrecht en de leeftijdsafhankelijke premiestaffel houden voor bestaande werknemers geldt dat er geen transitieplan hoeft te worden opgesteld.

 

Voor meer informatie over het transitieplan en de wet toekomst pensioenen kunt u contact met ons opnemen. Stuur een bericht naar wtp@consyl.nl